Upptäck vikingatidens historia

Völvan, den kvinnliga shamanen

En av de minst kända aspekterna av vikingatidens religion är völvans – den kvinnliga schamanens – roll. Vi känner till henne både från skriftliga källor och från fynd av völvestavar. Här är ett utdrag ur Dick Harrisons och Kristina Svenssons bok Vikingaliv:

Vägen längs Dnepr och Svarta havet, med fokus på Dneprs forsar

Detta var en av de viktigaste lederna för de svenska vikingarna. Att vi känner till den väl beror på en skrift tillkommen på initiativ av den bysantinske kejsaren Konstantin Porfyrogennetos, De administrando imperio, som skrevs på 940-talet. I nionde kapitlet beskriver den anonyme författaren hur ruserna (grek. rhos) reser söderut längs Dnepr för att handla i Konstantinopel. Observera att författaren inleder skildringen i Könugård/Kiev, där ruserna/vikingarna skaffar nya båtar. Vi får alltså inte veta exakt hur de tagit sig från Norden till denna ort. Däremot visar skildringen tydligt att nordborna bland annat handlade med slavar.

Hedeby

Hedeby var en naturlig plats att besöka för en nordbo som sökte sig norrut från Tyskland till Skandinavien. En handelsplats under en tidsperiod som varade från 700-talet och fram till mitten av 1000-talet.